Înapoi la pagina de start

 

INFORMAȚII DE MEDIU
se pot solicita în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor sau prin
e-mail:apm@apmbh.ro


Drepturile cetățenilor ,conform H.G. 878/2005 la informația de
mediu

Evidența solicitărilor de furnizare a informațiilor publice privind mediul deținute de autoritățile publice din județul Bihor în anul 2010

G h i d u r i

INFORMAȚIE FURNIZATĂ LA CERERE

INFORMAȚIE DISEMINATĂ

Informații de mediu deținute de APM Bihor

Informații  de mediu deținute 
de alte autorități publice

ONG-urile, 
persoanele fizice / 
juridice care dețin 
informații de mediu 

Lista informațiilor despre mediu APM Bihor

 

Lista informații mediu alte autorități
Lista informatii mediu persoane fizice si juridice

Lista informatii mediu
ONG-uri

a) Legislația privind mediul sau în legătură cu mediul:

Legislație de mediu

Convenții de mediu

Procedura de infringementPropunere de strategie și directiva-cadru pentru 
protecția solului


Eticheta ecologică

 

 

 Informații despre mediu mai pot fi solicitate și de la autoritățile publice  de mediu enumerate mai jos :

Ministerul Mediului și Pădurilor

 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

 

Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud

 

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

 

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

 

Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj

 

b) Politicile, planurile și programele în legătură cu mediul:


Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului


Planul local de acțiune pentru protecția mediului al județului Bihor 2008 (PLAM)


Raport privind stadiul de implementare PLAM 2010 -semestrul I

Planul de acțiune al APM Bihor pe anul 2010

POS Mediu

c) Rapoartele progreselor privind implementarea legislației și politicilor de mediu:

Plan de măsuri prioritare-Cap.22 Mediu 2010

 

d) Date rezultate din monitorizarea activităților ce afectează mediul

Registrul poluantilor (E-PRTR)

e) Avize, acorduri și autorizații de mediu pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului:

Informații E.I.A.

Informații S.E.A

Anunțuri, Dezbateri publice,Decizii emitere autorizații

 

f) Rapoartele la studiile de evaluare al impactului asupra mediului:

Studii de impact

 

Înapoi la pagina de start